Bestuur


Voorzitter: Wisselend

Secretaris: Menno Smits

Penningmeester: Leanne van Prooijen

Alg. bestuurslid: Pieter van Prooijen


Privacyverklaring BC Olympia te Dirksland
BC Olympia is een badmintonvereniging en voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden van een vereniging legt het bestuur van deze vereniging verschillende persoonsgegevens van u vast.

Hierbij maakt het verschil of u een (oud)lid bent van BC Olympia of dat u als bezoeker onze site bezoekt. Bent u of is uw kind lid van BC Olympia?


In dat geval geldt onderstaande informatie met betrekking tot het vastleggen van uw persoonsgegevens voor u.

Doeleinden

BC Olympia hanteert de volgende doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Voor het beheer van onze ledenadministratie en het aangaan van een nieuw lidmaatschap

Voor dit doel leggen wij de volgende gegevens van u vast:

 • uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw geslacht
 • uw geboortedatum
 • uw lidnummer
 • of u competitiespeler bent, inclusief uw klasse. Dit voor de Hoeksche Waard Competitie
 • de startdatum van uw lidmaatschap
 • de hoogte van uw contributie
 • een eventuele termijnbetaling van uw contributie
 • de betaaldatum van uw contributie
 • het betaalde bedrag aan contributie en eventuele betalingsachterstanden
 • eventuele schriftelijke toestemming voor het gebruik van herkenbare foto's en video's in communicatiemiddelen. Heeft u schriftelijk toestemming gegeven voor het gebruik van herkenbare foto's en video's? En wilt u deze toestemming intrekken? Dat is geen probleem. U geeft dit schriftelijk aan bij het secretariaat en dit wordt direct verwerkt. Eventuele foto's en video's die op dat moment gebruikt worden, worden door ons verwijderd.
 • uw eventuele afmelding voor de ontvangst van e-mails van BC Olympia.


Is het lid een kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan onderhouden wij contact met de ouder(s) of verzorger(s).
In dit geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • uw  NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer

2. Voor het versturen van informatieve e-mails

Voor dit doel gebruiken wij de volgende gegevens van u:

a.   uw e-mailadres

 

Wilt u liever geen e-mails van BC Olympia ontvangen? Dan kunt u dit per mail aan ons kenbaar maken. Wij halen u in dat geval van de mailinglijst af. U kunt het altijd weer aan ons doorgeven als u wel weer mails van BC Olympia wilt ontvangen.

Het is niet mogelijk om u af te melden voor mails die nodig zijn voor een juiste uitvoer van de lidmaatschapsovereenkomst. U kunt hierbij denken aan het betalen van contributie, betalingsachterstanden of informatie rondom de competitie als u competitie speelt.

 

3. Bewaartermijn gegevens

Voor het vastleggen van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

·U bent lid. Wij leggen uw persoonsgegevens vast zolang u lid bent.

·U heeft uw lidmaatschap opgezegd. In dit geval gelden er 2 verschillende termijnen:

 

 

 • Uw persoonsgegevens worden tot een termijn van 2 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap bewaard.
 •   
 • Gaat het om persoonsgegevens die wij op basis van de fiscale wetgeving moeten bewaren? Dan hanteren wij de wettelijke termijn van 7 jaar.

 

De termijn van 7 jaar geldt voor de volgende persoonsgegevens:

·        Naam

·        Geboortedatum

·        Lidnummer

·        Hoogte contributie

·        Termijnbetaling

·        Betaaldatum

·        Hoogte van het bedrag dat betaald is

4. Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zijn heel strikt in het bewaren van uw persoonsgegevens. Wij delen deze dan ook niet met derden. Wij maken hierop alleen een uitzondering in het volgend geval:

 • Speelt u mee met de Hoeksche Waard Competitie? Dan geven wij uw contactgegevens (naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres)    door aan de organisatie. Deze organisatie verwerkt geen persoonlijke adresgegevens. Zij verwerken alleen de adresgegevens van BC Olympia en haar speellocatie.
  Deze organisatie verwerkt de betreffende gegevens alleen voor de uitvoer van de Hoeksche Waard Competitie. De persoonsgegevens worden niet commercieel gebruikt. De persoonsgegevens worden alleen gedurende de competitieperiode bewaard.

Bekijk de privacyverklaring van de Hoeksche Waard Competitie.


5. U kunt uw persoonsgegevens altijd inzien

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In de volgende gevallen is het laten verwijderen van persoonsgegevens helaas niet mogelijk: Als het gaat om persoonsgegevens die wij op basis van de fiscale wetgeving 7 jaar moeten bewaren.

 • Als het gaat om persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de juiste uitvoer van uw lidmaatschapsovereenkomst. Wilt u toch dat deze persoonsgegevens verwijderd worden? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw lidmaatschap te beëindigen.
 • Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Dan kunt u dit verzoek indienen bij het secretariaat.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit    Persoonsgegevens.

6. U bezoekt onze site

Bezoekt u onze site? Ook als u niet lid bent van onze club? In dat geval geldt onderstaande informatie met betrekking tot het vastleggen van uw persoonsgegevens.

BC Olympia maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken voor de website. Zo plaatsen wij geen analytische cookies om uw gedrag na te gaan of marketing of tracking cookies. Ook worden er geen 'derden cookies' geplaatst, zodat deze derde partijen gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen, noch voor social media-netwerken. Bij bezoek aan onze site zullen wij u daarom niet vragen om cookies te accepteren.

Deelt u informatie met BC Olympia via onze Facebookpagina, Whatsapp, Twitter etc.? Dan vallen deze gegevens niet onder de invloedsfeer van BC Olympia. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor deze informatie en gegevens. 

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? Neemt u dan contact op met de secretaris.

 

 

 

BC Olympia